torsdag 18. juni 2015

«Riktige mannfolk tar ansvar for dyr»

Ordtaket er hentet fra Facebook og forteller at mannfolk savnes når det gjelder omsorg for dyr og deres velferd. For omtrent 15 år siden ble jeg kjent med hundemassasje og rehabilitering  (også kalt «REHAB») gjennom et samarbeid med Katja  Petrell (Cooldog Hundemassasje). Dette samarbeidet resulterte i en del foredrag og praktiske opplegg hvor vi kombinerte kunnskapen om fysisk trening av hund med kunnskapen om skader på hund og hvordan dette burde rehabiliteres for å bringe hunden tilbake til en «fit for fight» tilstand. Seinere har det blitt et fokus på og ønske om å vite mer om hva vi kan gjøre for å minske risikoen for «selvpåførte» skader, det vil si skader som forårsakes av vår aktivitet med hundene. Her er stikkordene ….stort, tung, langt, fort. Og hvis vi setter ordene «altfor» og «ensidig» foran, kan vi fort komme i en tilstand hvor vi over tid bryter mer ned enn vi bygger opp.
       Den siste uka har gått med til å forberede mine foredrag i seminaropplegget til Nordisk Hundemassasjeskole som ble avholdt i helgen.  Der var det hentet inn foredragsholdere som var langt over gjennomsnittet interessert i dypere kunnskap om hunden. Marte Heilemann (meget erfaren hundekjører) fra Vom og Hundemat, Bille Ruwald – meget kunnskaprik veterinær fra Danmark med allsidig  og unik erfaring fra tjenestehundverdenen, i dette tilfelle  nesearbeid. Bille har også en sentral rolle i det danske, tyske og norske politihundarbeidet (se hans medvirkning i Hundepatruljen som har gått på TV2) Veterinær Birgitta Blohmann som gav oss masse nyttige kunnskaper om hva vi skal gjøre når noe går fullstendig galt, som akutte skader, hoggormbitt, forgiftninger osv. Trond Larsen, pensjonert politihundefører som i de seinere år har hatt ansvaret for testing av hunder til tjenesten og utdanning av dette. I teori og praksis viste han oss «hundens mentalitet» Trond har også allsidig erfaring fra annet hundearbeid. Mitt bidrag var «fysisk trening av hunder», «puls – et kikkehull inn i hunden» og «seletøy til hunden – tilpassing og bruk»
     Bak Nordisk Hundemassasjeskole står Carmen Kadim, som har bygget opp en komplett utdannelse i kunnskapen om hundens anatomi og behandling av skader. Sammen med Wenche Ekeli og hennes kunnskap om rehabilisering av hunder etter skade, har hun også innlemmet dette i utdannelsen.
    Og så kommer det store spørsmålet – hvor blir det av «mannfolka»? Hvorfor interesserer ikke dette. Ikke bare utdannelsen, men de glimrer også med sitt fravær i foredrag om for eksempel «stress» og «adferd».  I min tid med hester var det også sånn, jenter var de som tok mest ansvar for «stell og velvære». Og når vi vet hvor viktig dette er for prestasjonsevnen, er det ikke rart det er så mange kvinner bak topp-prestasjonene  når det gjelder hest og hund. I hundekjøring kom det på 80-tallet et ordtak fra Alaska som lød – «Keep them happy», altså hundene.
  Rett skal være rett, jeg kjenner en god del menn som tar dette på alvor og oppdaterer seg, men det savnes en større deltakelse av menn – rett og slett fordi dette er en viktig del av hundens prestasjonsevne.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar